Fabrika 0262 723 44 00 / Satış 0262 648 68 00 (Dahili 3)
EN
İş Güvenliği ve Çevre Politikası

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKASI

 

ÇAYIROVA BORU, ISO 14001 ve ISO 45001’ e göre tasarlanmış bir yönetim sistemi çerçevesinde çalışmaktadır. Tüm çalışanlar bu sistemi uygulamak, korumak ve sürekli geliştirmekle yükümlüdür.

Çevreyi korumak, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, çevre performansını arttırmak ve çalışanlar için güvenli çalışma koşullarını sağlamak, ÇAYIROVA BORU’ nun iş sağlığı güvenliği ve çevre politikasının temelini oluşturur.  

Kuruluşumuz bulunduğu bölge ve çevreyi koruma, kirliliğin önlenmesini de ön planda tutarak faaliyet ve ürünlerinden oluşan atıksu, kirli hava ve atıklarını mümkünse üretimde geri kullanma, geri dönüştürme ve çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf etme yöntemlerini kullanarak doğal ortamın bozulmadan korunmasını amaçlar. Bu amaçla ihtiyaç duyulan tüm kaynakları tahsis ederek teknolojik altyapıyı sürekli olarak geliştirmektedir.

ÇAYIROVA BORU, çalışanların iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında bilgi düzeyini yükseltmek için eğitim vermeyi, çalışanlarına danışarak ve çalışanların katılımını sağlayarak en uygun yöntem ve teknoloji ile kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı, yasal ve diğer şartlar ile birlikte belirlediği uygulanabilir şartlara göre çalışmayı, elektrik, yakıt ve su gibi enerji kaynağı sarfiyatını azaltıcı önlemler alarak sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmayı,

Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirmeyi, iş yerinde oluşabilecek meslek hastalıkları, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tüm riskleri belirleyip koruyucu önlem almayı,

hedefler ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt eder.

Bu faaliyetler doğrultusunda ÇAYIROVA BORU, çevre ve iş sağlığı güvenliği performansını arttırmak için yönetim sisteminin gerekliliklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

                                                                                              

 

GENEL MÜDÜR

 

PO.YST.00.03 / 1.0 / 18.06.2019